ElementaryIntermediate

İNGİLİZCE'DE THERE IS/ARE KALIBININ KULLANIMI

There is/There are kalıbı, İngilizce'de "var" manasını vermek için kullanılır.

There is a book. (Bir kitap var.)

There is a book on the table. (Masanın üstünde bir kitap var.)

There are books. (Kitaplar var.)

There are books on the table. (Masanın üstünde kitaplar var.)

There kalıbında, eğer "var" diye ifade edeceğimiz nesne tekilse veya sayılamaz bir isimse (is) kullanılır. Çoğul bir halde kullanılıyorsa (are) kullanılmalıdır.

There is/There are kalıbı, "not" aldığında "yok" anlamını verir.

There are not any kids in the garden. (Bahçede hiç çocuk yok.)

There is/There are kalıbını soru haline getirmek için, yardımcı fiil is/are cümlenin en başına getirilir.

Are there any books on the table? (Masanın üstünde hiç kitap var mı?)

How many books? (Kaç tane kitap?)

How many books are there? (Kaç tane kitap var?)

How many books are there on the table? (Masanın üstünde kaç tane kitap var?)

 

Bu konu www.ingilizcenet.com sitesinin izniyle yayınlanmaktadır.

   
Bu site ingilizcenet yapımıdır.
Copyright © 2005-2008 Telif Hakları
İngilizceNet tarafından tescillenmiştir.