ElementaryIntermediate

ÖZNE/NESNE VE SAHİPLİK ZAMİRLERİ

Zamirler (Pronouns) cümlede isimlerin yerini alan adıllardır.

ÖZNE ZAMİRLERİ (Subjective Pronouns)

I ben
You sen
He o (erkekler için)
She o (bayanlar için)
It o (cansız nesneler ve hayvanlar için)
We biz
You siz
They onlar

Subject Pronouns, cümlenin başında özne olarak kullanılır. Örnek ifadeler;

I am a student. (Ben bir öğrenciyim)

You are intelligent. (Sen zekisin)

They study English. (Onlar İngilizce çalışırlar.)

NESNE ZAMİRLERİ (Objective Pronouns)
 

me beni
you seni
him onu (erkekler için)
her onu (bayanlar için)
it onu
us bizi
you sizi
them onları

Objective Pronouns, yüklemden sonra nesne görevinde kullanılan zamirlerdir. Örnek ifadeler;

I love her. (Seni seviyorum.)

I like it. (Onu seviyorum.)

SAHİPLİK (POSSESSIVE PRONOUNS) ZAMİRLERİ

Bu zamirler, sahiplik bildirir ve nesnelerden önce kullanılır.

My benim
Your senin
His onun (erkekler için)
Her onun (bayanlar için)
Its onun
Our bizim
Your siziz
Their onların
 

İyelik zamirleri (Posessive Pronouns) ile ilgili örnek ifadeler:

He is my student. (O, benim öğrencim.)

It is your cat. (O, senin kedin.)

They are our friends. (Onlar, bizim arkadaşlarımız.)

This is her bag. (Bu onun çantasıdır.)

Bu konu www.ingilizcenet.com sitesinin izniyle yayınlanmaktadır.

   
Bu site ingilizcenet yapımıdır.
Copyright © 2005-2008 Telif Hakları
İngilizceNet tarafından tescillenmiştir.