ElementaryIntermediate

13 TENSES IN ENGLISH - INGILIZCE'DE TÜM ZAMANLARIN ÖZETİ (TABLO)

Tense Positive Negative Question Usage
The Simple Present Tense I go to cinema on Fridays. I do not like playing basketball. Do you know me? Bu tense ile genelde yapılan işler, alışkanlıklar ve bilimsel gerçeklikler ifade edilir.
The Simple Past Tense We took an exam last week. He did not come to school yesterday. Did you take an exam yesterday? Geçmişte belirli bir zaman diliminde yapılan eylemleri anlatmak için kullanılır.
Future Tense He will visit Topkapi Palace next week. I will not come to the meeting next week. Will you come to Turkey this year? Gelecekle ilgili şuan verilen kararları ve tahminleri ifade ederken bu "tense" kullanılır.
The Present Continuous Tense I'm studying English now. It is not snowing outside now. Why are you doing that? Şuan (içinde bulunduğumuz anda) yapmakta olduğumuz eylemleri anlatmak için kullanılır.
The Past Continuous Tense He was reading a novel when I came to the house. It was not  raining when we arrived at home. What was he doing when we were not at home. Bu "tense"i geçmişte belli bir noktada yapmakta olduğumuz eylemleri anlatırken kullanırız.
The Future Continuous Tense She will be sleeping when you arrive at home. I will not be living in Ankara this time next year. What will you be doing this time next year? Gelecekte bir noktada yapıyor olacağınız eylemleri "Future Continuous" ile anlatırsınız.
Future Going to He is going to visit his uncle in Canada next week. I'm not going to have a holiday this summer. Are you going to study it? Gelecekle ilgili planları bu "tense" ile ifade edilir.
The Present Perfect Tense I have seen you two times this week. I have not been to England. How long have you been to Canada. 1) Yakın geçmişte başlayıp sonuçları veya etkileri hala devam eden eylemler için bu "tense" kullanılır. 
2) Geçmişte gerçekleşen bir olay zaman vermeden ifade ediliyorsa yine bu "tense" kullanılır.
The Past Perfect Tense I had already seen that. I had not finished my exam paper when the bell rang. Had you ever seen me before? Geçmişte bir eylemden daha önce gerçekleşmiş başka bir eylemden söz ediliyorsa "Past Perfect" kullanılır.
The Future Perfect Tense I will have graduated from university in two years. She will not have finished her work by the time he comes back. How long will he have lived in London by the end of next spring? Gelecekte bir noktada yapmış veya tamamlamış olacağımız eylemler bu "tense" ile ifade edilebilir.
The Present Perfect Continuous Tense I have been studying French for five hours. I have not been watching TV for three hours. How long have you been studying English? Bu "tense" ile geçmişte başlayıp şuan hala devam etmekte olan eylemler anlatılır.
The Past Perfect Continuous Tense He had been sleeping for hours when the doorbell rang suddenly. The party had been going on for two hours when they began quarrelling. How long had he been sleeping when we arrived? Geçmişte bir zaman diliminde başlayıp, yine geçmişte bir noktada biten eylemler bu "tense" ile ifade edilir.
The Future Perfect Continuous Tense I will have been studying for two hours when you come back. They will not have been watching TV for three hours by the time he goes out. How long will you have been studying lesson by the time you take the examination? Gelecekte bir eylemi ne kadar zamandır yapıyor olacağınızı bu "tense" ile ifade edersiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   
Bu site ingilizcenet yapımıdır.
Copyright © 2005-2008 ingilizcechat.net