ElementaryIntermediate

POSSESSONS IN ENGLISH - İYELİK

  my family
benim ailem
our happiness
bizim mutluluğumuz
  your relative
senin(sizin) akraban(ız)
your sadness
senin(sizin) üzüntün(üz)
  his twin
(onun) ikizi
their children
onların çocukları
  her brother
 
onun erkek kardeşi
  its foot
onun ayağı

İyeliği (sahipliği) gösteren kelimeler neye sahip olunduğunu değil, iye veya iyelerin cinsiyetini ve çoğulluğunu/tekilliğini gösterir.

İyelik zamirleri farklı biçimlerde kullanılır.

  The money is mine.
Para benimki.
  The food is ours.
Yiyecek bizimki.
  The treasure is yours.
Hazine seninki.
  The homework is hers.
Ödev onunki.
  The books are his.
Kitaplar onunki.
  The apple is theirs.
Elma onlarınki.

 
  John's sister
John'un kız kardeşi. 
  Michelle's car
Michelle'in arabası

Bir isim çoğulsa ve  s ile sonlanıyorsa, kelimenin sonuna bir apostrof konur.

  The teachers' school.
Öğretmenlerin okulu.
  The teacher's school.
Öğretmenin okulu.
This/That
 Bu/Şu

Bir şeyi belirtmek için this (bu) veya  that (şu) kullanılır. This yakın olan bir şeyi that ise uzak olan bir şeyi belirtmek için kullanılır.

  This house is pretty.
 Bu ev hoş.
  That building is tall.
Şu bina yüksek.
  This man is crazy.
 Bu adam çılgın.
  That woman is kind.
Şu kadın nazik.

This in çoğul hali these ve that in çoğul hali ise those dur.

  These students are young.
 Bu öğrenciler küçük.
  Those children are evil.
Şu çocuklar şeytan.

This, that ve onların çoğullarına demonstrative adjectives (işaret sıfatları) denir.  demonstrative pronouns (işaret zamirleri) olarak görev yaptıklarında yalnız olarak da kullanılabilirler.

  That is very big.
Şu çok büyük.
  This is strange.
 Bu garip.
  Those are ready.
Şunlar hazır.
  These are small.
 Bunlar küçük.

Yukarıdaki tüm işaret zamirleri cansız varlıkları belirtir. Bu bir sıfatın işaret zamirini tanımladığı duruma örnektir. İşaret zamirleri insanlar için yalnızca bir isimle beraberken kullanılabilir.

  This is the teacher.
Öğretmen olan şu.
  That is Kate.
Şu Kate.

That 'to be' fiili ile kısalabilir, bununla birlikte diğer işaret zamirleri ile birlikte kısalmaz.

  That's terrific.
Şu korkunç.
  That's awesome.
Şu korkutucu.

That bir clause (cümlecik) 'i bir cümle ile birleştirirken de kullanılır.

  I am happy that she is content.
 O hoşnut olduğundan mutluyum.
  That's wonderful that we aren't crazy.
Çılgın olmamız harika.

 

   
Bu site ingilizcenet yapımıdır.
Copyright © 2005-2008 ingilizcechat.net