ElementaryIntermediate

PRESENT PROGRESSIVE IN ENGLISH - İNGİLİZCE'DE ŞİMDİKİ ZAMAN

Şimdiki zaman 'to be' fiili ile gerund (fiilimsi) adı verilen özel bir fiilin birleşimidir. Gerund genellikle bir fiilin sonuna -ing eklenerek elde edilir. 

  I am walking.
 Ben yürüyorum.
  They are laughing.
 Onlar gülüyor.

Eğer fiil smile da olduğu gibi sessiz bir 'e' ile sonlanıyorsa, ing eklenmeden önce 'e' atılır.

  Jacob is smiling.
 Jacob gülümsüyor.

Şimdiki zaman şu anda yapılan aktiviteleri tanımlamak için kullanılır.

  You are laughing.
 Sen gülüyorsun.
  David is smiling.
 David gülümsüyor.
  They are frowning.
 Onlar kaşlarını çatıyor.
  We are walking.
 Biz yürüyoruz.
  The baby is crying.
 Bebek ağlıyor.
  The athlete is running.
 Atlet koşuyor.

Bazı fiiller hiçbir zaman şimdiki zaman olarak çekilmez ve sadece geniş zaman olarak kullanılırlar. Bir kaç örnek aşağıda görülebilir.
 

see
 görmek
love
 sevmek
like
hoşlanmak 
hear
 duymak
hate
 nefret etmek
dislike
hoşlanmamak
    prefer
 tercih etmek
want
 istememek

 
  I see a bird.
 Bir kuş görüyorum.
  He hears a sound.
 Bir ses duyar/duyuyor.
  Edward loves food.
 Edward yiyeceği sever/seviyor.
  John hates baths.
 John banyolardan nefret ediyor/eder.
  Susan likes trains.
 Susan trenleri seviyor/sever.
  She prefers apples.
 O elmaları tercih ediyor/eder.
  They prefer apples to oranges.
 Onlar elmaları portakallara tercih eder/ediyor.
  We want oranges.
 Biz portakalları isteriz/istiyoruz.

'to be' fiili ile oluşturulan tüm cümleler 'to be' fiili cümlenin başına getirilerek soru cümlesi yapılır.

  Are you laughing?
 Gülüyor musun?
  Is he swiming?
 O yüzüyor mu?

Fiiler ardarda geldiğinde, zamanı belirleyen ilk fiil olur. İkinci fiil, mastar halinde, to edatıyla birlikte cümlede yer alır. Fiiler genel olarak mastar halleriyle kullanılırlar : 'to be' ,' to hate' vb.

  She likes to swim.
 Yüzmeyi seviyorlar.
 
  We love to laugh.
  Gülmeye bayılırız.
  I hate to cry.
 Ağlamaktan nefret ediyorum.

 

   
Bu site ingilizcenet yapımıdır.
Copyright © 2005-2008 ingilizcechat.net