ElementaryIntermediateAdvanced

İngilizce Dersler, Konu Anlatımları, Alıştırmalar, Faydalı Linkler

  Bedava İngilizce Test
 
İngilizce gramer bilginizi geliştirmeniz için
  hazırlanmış bir test...
 
  Seviyenizi ölçün!
  İngilizce dilbiginizi ölçebileceğiniz
  zor bir sınav...
 
  Cümle Yapısı ve Ögeler
 
Bu konu anlatımıyla İngilizce cümlenin
  öğelerini ve temel yapısını öğrenin.
 
  Olmak Fiilinin Çekimi
  To be (olmak) fiilinin çekimi...
 
  Simple Present Tense
 
Bu konu anlatımı sayesinde geniş zamanı
  ve kullanımını öğreneceksiniz.

 

There is/there are kalıbının kullanımı ve örnek cümleler
Have got/has got 'ın kullanımı ve örnek cümleler
Am/is/are kullanımıyla ilgili alıştırmalar
This/these that/those 'un kullanımıyla ilgili alıştırmalar
Geniş zaman/şimdiki zaman ayrımı - alıştırmalar 1
Geniş zaman/şimdiki zaman ayrımı - alıştırmalar 2
Modal fiillerin kullanımına ilişkin ingilizce test - testing modal verbs
Geniş zaman, şimdiki zaman farkıyla ilgili test - testing present tenses

 


- İngilizce'de cümlenin öznesi ve zamirler - Subject pronouns 
- İngilizce'de iyelik zamirleri - Possession in English
- İngilizce'de sıfatlar - Adjectives in English
- İngilizce'de geniş zaman - Simple present tense
- İngilizce'de şimdiki zaman - Present progressive tense
- İngilizce'de gelecek zaman - Future tense
- İngilizce'de geçmiş zaman - Past tense
- İngilizce'de zarflar - Adverbs in English
- İngilizce'de yakın geçmiş zaman - Present perfect tense in English
- İngilizce'deki tüm zamanların özeti - 13 tenses in English
- Düzensiz fiiller - Irregular verbs in English
- Gelecek zamanı açıklama - Expressing the future (be going to)
- Gelecek zamanın kullanımıyla ilgili alıştırma


- İngilizce'de PRESENT PERFECT TENSE 'in kullanımı ve örnek cümleler
- The PRESENT PERFECT TENSE hangi durumlarda kullanılır?
- İngilizce'de geçmiş zaman SIMPLE PAST TENSE 'in kullanımı
- The SIMPLE PAST TENSE 'in ingilizce konu anlatımı
- İngilizce'de geniş zaman SIMPLE PRESENT TENSE 'in kullanımı ve örnek cümleler
- İngilizce'de şimdiki zaman PRESENT CONTINUOUS TENSE 'in örneklerle kullanımı
- İngilizce'de gelecek zaman FUTURE TENSE ve BE GOING TO 'nun kullanımları

 


- The PAST CONTINUOUS TENSE 'in örneklerle konu anlatımı
- The PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE 'in örneklerle konu anlatımı
- The PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE 'in yapısı ve İngilizce konu anlatımı
- The PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE 'in kullanımı ve örnek cümleler
- CAUSATIVES "Let, make, get, have" in kullanımı ve örnek cümleler
- İngilizce'de TAG QUESTIONS 'ın kullanımı ve konuyla ilgili örnek cümleler
- İngilizce'de RELATIVE CLAUSES 'ın kullanımı ve örnek cümleler  
- English Language Test for Pre-intermediate Learners - 1
- English Language Test for Pre-intermediate Learners - 2
- English Language Test for Intermediate Learners
- English Language Test for Upper-Intermediate Learners
- Download the Determiners E-Book - pdf (Source: ESLMonkeys.Com)
- The use and non-use of articles "A, An, The"
- Irregular Verbs Exercise for Intermediate Learners
- Intermediate Exercise: All Tenses (Mixed)
- Elementary Exercise: Possessive Pronouns
- Elementary Test: Pronouns (Multiple Choices)
- Upper-intermediate Exercise: Modal Verbs
- Intermediate and Advanced Exercises: Modal Verbs
- Advanced Exercise: "Couldn't and Might not"

     

   
Web Design: ingilizcenet
Copyright © 2005-2008;
ingilizce öğretmenleri