ElementaryIntermediate

          


 BU BÖLÜMDE NELER BULABİLİRSİNİZ?

Bu bölüm, orta düzeyde İngilizce öğrenenler için hazırlanmıştır. Konu anlatımları, sorular ve dökümanlar yer almaktadır.

 

- İngilizce'de cümlenin öznesi ve zamirler - Subject pronouns 
- İngilizce'de iyelik zamirleri - Possession in English
- İngilizce'de sıfatlar - Adjectives in English
- İngilizce'de geniş zaman - Simple present tense
- İngilizce'de şimdiki zaman - Present progressive tense
- İngilizce'de gelecek zaman - Future tense
- İngilizce'de geçmiş zaman - Past tense
- İngilizce'de zarflar - Adverbs in English


- İngilizce'de yakın geçmiş zaman - Present perfect tense in English
- İngilizce'deki tüm zamanların özeti - 13 tenses in English
- Düzensiz fiiller - Irregular verbs in English
- Gelecek zamanı açıklama - Expressing the future (be going to)
- Gelecek zamanın kullanımıyla ilgili alıştırma
- Edatların kullanımıyla ilgili alıştırma 1 - English prepositions exercise
- Edatların kullanımıyla ilgili alıştırma 2 - English prepositions exercise
- Şartlı cümleler - Conditionals in English
- Unless, provided that, if, even if, whether or not, in case, without - Örnek cümleler ve çevirileri

 Diğer sitelerden faydalı linkler:

- Geçişli ve geçişsiz fiil nedir?
- Do ve make fiilleri arasındaki farklar nelerdir?
- Too ve either 'ın kullanımları nelerdir?
- Spelling of -ING in english
- Must ve have to arasındaki farklar nelerdir?
- Can ve be able to arasındaki fark nedir?
- Exercise of modals
- Exercise of irregular verbs
- İngilizce tekerlemeler - tongue twisters in english
- Non-continuous verbs
- Test of prepositions of place: at, in, on
- Test of prepositions of movement: in, at, to
- Test of prepositions: for, while, during
- Test of prepositions of time and date: in, on, at
- Test of adjective prepositions combinations
- Active to passive transformation quiz
- Passive to active transformation quiz

    
Web Design: ingilizcenet
Copyright © 2005-2008